Какво се продава на бруто?

Продажбата на бруто е концепция, използвана в някои индустрии, където договарянето на цените обикновено е приета практика. Продажбите на автомобили са по-специално една от областите, която се движи от продажбите на бруто. Концепцията за брутна продажба обхваща два основни подхода към процеса на продажби. Продажбата за брутна печалба или продажбата за брутни продажби са две подобни понятия.

Брутна печалба

В автомобилната индустрия продажбите на брутна печалба често се подчертават сред автокъщите, които искат да бъдат възможно най-печеливши, без непременно да се налага да продават голям обем превозни средства, за да го направят. Брутната печалба се отнася до сумата на печалбата над разходите, които дилърът плаща за превозно средство. При модела на брутна печалба, размерът на печалбата, задържан от продавача, е от съществено значение за оцеляването на бизнеса. Търговците често получават процент от печалбата, която запазват, като по този начин получават по-високи проверки на комисионните, като не намаляват цената на превозното средство с твърде много.

Големи продажби

Брутните продажби в много отношения са обратното на това, което водят продажбите на брутна печалба. Брутните продажби се отнасят до обема на продажбите, направени от дадена компания за даден период от време. Брутните продажби обикновено са по-често срещани в среда на дребно, където маржът на печалбата е вече предварително определен и обемът на продажбите увеличава общата рентабилност. В индустрии като продажбите на автомобили брутните продажби понякога се използват като средство за увеличаване на броя на продажбите, но те обикновено се използват в краен случай за сключване на сделка за автомобил. За да компенсира по-ниския марж на печалба, дилърът трябва да продаде повече превозни средства, за да реализира същата печалба.

Определяне на маржовете

Определянето на марж обикновено е функция на редица фактори. Промишлените стандарти могат да позволяват или поддържат определен процент надценка над разходите за продукта, платени от търговеца на дребно. Въпреки това, търсенето и предлагането също влияят върху сумата, която е маркирана на даден продукт и в крайна сметка ограничават количеството, за което търговецът на дребно може да продаде продукта на първо място. Продажната цена обикновено се определя чрез умножаване на цената на продукта по едно плюс процента на желаната надценка. Например, продукт, чиято цена е 5 долара и трябва да бъде маркиран със 75 процента, ще се продава за 8,75 долара (5 х 1,75 долара).

Преговаряне

Определянето на допустимите граници може да изисква някои експерименти и изследвания. Въпреки че индустриалните стандарти могат да показват, че трябва да поддържате марж на печалба от "x," "y" или "z", за да останете печеливши, тези числа понякога трябва да се коригират в зависимост от вашата индивидуална ситуация. Ако сте собственик на бизнес и вашият търговски персонал има свобода за определяне и договаряне на цените, трябва да определите колко свобода ще имат при това. Непрекъснатият преглед на представянето на вашия търговски персонал и определянето на размера на необходимата печалба може да ви осигури краен резултат.