Как да изпращате факсове с Officejet J6480

Ако трябва да изпращате документи от време на време по факс, може да ви бъде полезен многофункционален принтер, като HP Officejet J6480, тъй като съчетава устройство, което вероятно често използвате - принтер - с факс, което може да не искате да закупите като самостоятелна единица. Officejet J6480 може да изпраща многостранични документи в черно-бяло или цветно чрез вграденото подаващо устройство. Можете също да изпратите факс от една страница, като поставите документа директно върху леглото на скенера.

1

Подредете документите, ако изпращате по факс повече от една страница, и се уверете, че ръбовете на страницата са еднакви. Избутайте документа - с лицето нагоре и с долните ръбове на страниците, обърнати навън - в подаващото устройство в горната част на Officejet J6480, докато принтерът пусне тон. Ако изпращате по факс документ с една страница, можете просто да отворите горната част на принтера и да поставите страницата с лицето надолу върху плоския скенер, като подравните ъгъла на страницата с иконата в ъгъла на леглото на скенера.

2

Натиснете пластмасовите водачи отстрани на подаващото устройство, докато докоснат документа.

3

Наберете телефонния номер, на който искате да изпратите факса, като използвате цифровата клавиатура на принтера. Ако трябва да наберете номер като "9" за достъп до външна линия, първо въведете този номер.

4

Натиснете бутона „Черен“ или „Цветен“ в раздела „Стартиране на факса“ от дясната страна на контролния панел на Officejet J6480. Принтерът сканира документа, набира въведения от вас номер и завършва предаването на факса.