Споразумение за продажба на продукти

За целите на данъците, счетоводството, продажбите и проследяването на материалните запаси компаниите записват всички сделки с продажби. Бизнесът използва някакъв вид документ - касова бележка, фактура, подписана оферта или предложение или договор за продажба, за да запише продажбата за вътрешни цели и да предостави доказателства за покупката на купувача. Компаниите, които продават големи или сложни продукти на фирми или потребители, обикновено използват договори за продажба, за да документират транзакцията. Тези договори за продажба се наричат ​​договори за продажба на продукти.

Определено споразумение за продажба на продукт

Договорът за продажба е договор, чрез който продавачът прехвърля на купувача собственост или притежание на стоки или право на услуга. Споразумението посочва сумата на парите, платена по време на споразумението или дължима по-късно. Договорът за продажба на продукт е договор за продажба, който се прилага единствено за продукти.

Цел на споразумение

Споразумението за продажба на продукт предоставя подробности, които уреждат условията и условията на продажбата. Основната му цел е да предпази продавача от недоразумения, неясни очаквания и измами от страна на купувача. Споразумението за продажба на продукт обаче също така защитава купувача, като ясно дефинира какво е и какво не е включено в продажбата и при какви условия се продава продуктът.

Просто споразумение

Простият договор за продажба може да се състои от една страница, която включва описание на продукта, кратко обяснение за употребата на продукта, продажната цена, критериите за доставка и всякакви допълнителни условия. Това споразумение изисква подписите на двете страни - купувача и продавача - да означават приемане на споразумението. Понякога обикновено споразумение за продажба ще включва един или повече прикачени файлове. Компаниите често използват приложения, за да предоставят стандартизирани термини, които обхващат всички продукти, които продават. Например, една компания ще използва различни договори за продажба на два различни продукта, но ще включва едни и същи приложения и условия.

Сложно споразумение

Подробен договор за продажба на продукти съдържа същата информация, каквато има и просто споразумение. Той също така съдържа спецификации на продукта, информация за инсталиране, ако е приложимо, и по-подробна информация и условия за доставка. Подробно споразумение разглежда метода и условията на плащане, всякакви конкретни или общи гаранции, изключения и условия за поддръжка и поддръжка. За текущи продажби на продукти - например за търговци на дребно, които купуват стоки от дистрибутор или търговец на едро всеки месец - споразумението за продажба на продукти включва клаузи за прекратяване и анулиране и условия за разрешаване на спорове. Както при другите договори, сложното споразумение за продажба на продукти също включва клаузи за отказ, преотстъпване, изменение и изпълнение.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found